Tag: bệnh ung thư

Hỗ trợ trị ung thư với nhân sâm

Hỗ trợ trị ung thư với nhân sâm

Nhiều quá trình thử nghiệm cũng như các công trình nghiên cứu nhằm bóc tách các hợp chất hữu ích có trong nhân sâm có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư. Trong nhân sâm có hơn 30 hoạt