Tag: cách phân biệt sâm ngọc linh

Kinh nghiệm phân biệt sâm Ngọc Linh với tam thất hoang

Kinh nghiệm phân biệt sâm Ngọc Linh với tam thất hoang

Củ sâm Ngọc Linh có gốc to, nhiều rễ, nhiều đốt. Sâm Ngọc Linh trong suốt 1 năm chỉ mọc một thân sau khi rụng đi tạo thành một mắt sâmăn sâu lõm vào thân. Trên thị trường hiện nay