Tag: ngọc dương hầm nhân sâm

Hướng dẫn cách làm ngọc dương hầm nhân sâm

Hướng dẫn cách làm ngọc dương hầm nhân sâm

Cách sơ chế ngọc dương: Bổ đôi lọc sạch da, sau khi lột thì tinh hoàn còn một lớp màng nữa, mình bóc lớp màng ra sau đó bổ dọc từng viên tinh hoàn dê, khứa thành hình hoa thị.