Tag: sâm dây Ngọc Linh

Hướng dẫn ngâm rượu sâm dây Ngọc Linh

Hướng dẫn ngâm rượu sâm dây Ngọc Linh

Hợp chất hóa học đa dạng và tác dụng thực tiễn đối với sức khỏe của con người khiến Sâm Ngọc Linh trở nên quý hiếm. Từ năm 1973 đến nay, nhiều cơ quan, nhà khoa học trong và ngoài