Tag: tác dụng chữa bệnh sâm ngọc linh

Sâm ngọc linh có thành phần hỗ trợ bệnh lý tốt

Sâm ngọc linh có thành phần hỗ trợ bệnh lý tốt

Sâm Ngọc Linh chứa chủ yếu các saponin triterpen, nhưng cũng là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin khung pammaran cao nhất (khoảng 12-15%) và số lượng saponin nhiều nhất so với các loài khác của chi